Certificeringen

Het is duidelijk dat het in goede gezondheid blijven van onze medewerkers en medewerkers van derden ten eerste in het belang van de medewerkers zelf is, maar daarnaast is het ook in het belang van het bedrijf dat de medewerkers gezond zijn en blijven. Om het bovenstaande te kunnen realiseren is ons beleid er ook op gericht om op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu constant verbetering door te voeren waardoor mogelijke risico’s steeds kleiner kunnen worden.

Bij Buildings Services Amersfoort bent u ook verzekerd van de hoogste kwaliteit. We hebben verschillende interne kwaliteitsprogramma’s waarmee wij de kwaliteit van onze dienstverlening waarborgen. In het kwaliteitszorgsysteem zijn de certificatieregelingen conform de NEN-EN-ISO 9001-2015, Installeren Brandmeldinstallaties, Installeren Ontruimingsinstallaties, F-gassen en VCA** volledig geborgd.

Laten we samen het

volgende project
oppakken!