Verplichte EPBD inspecties voor koelinstallaties

Koelinstallaties met een totaal opgesteld van meer dan 12 kW koelvermogen moeten iedere 5 jaar worden geïnspecteerd op efficiënte werking en verbeteringsmogelijkheden voor energie-efficiëntie.

Energy Performance of Buildings Directive, EPBD is een Europese richtlijn met als doel energiebesparingen in (utiliteits) gebouwen te realiseren. Deze richtlijn is in Nederland geïmplementeerd met het Besluit Energieprestaties Gebouwen en de Regeling Energieprestaties gebouwen. Op grond van deze regelgeving moeten koelinstallaties in gebouwen met een totaal opgesteld koelvermogen van meer dan 12 kW iedere 5 jaar worden geïnspecteerd op efficiënte werking en mogelijkheden voor verbetering van de energie-efficiëntie. De EPBD wordt in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd door het besluit en de Regeling Energie Prestaties Gebouwen (BEG en REG) die al per 29 november 2013 van kracht zijn.

Strengere duurzaamheidseisen
Door de strengere duurzaamheidseisen die zijn vastgelegd in het regeerakkoord van Rutte III, komt er meer druk op het halen van deze doelstellingen en het handhaven van de duurzaamheidseisen. Inmiddels zijn in het Activiteitenbesluit de voorschriften opgenomen voor de periodieke keuring.

  • EPBD A-keuring
    Deze is bedoeld om energieprestatie rapportage voor gebouwen in klasse 1 (12 tot 45kW) op te stellen.
  • EPBD B-keuring
    Deze is bedoeld om energieprestatie rapportage voor gebouwen in klasse 2 (45 tot 270kW) en 3 (groter dan 270kW) op te stellen.

Informatieplicht
Een belangrijk gegeven is het voornemen om vanaf 1 juli 2019 een omgekeerde bewijslast (informatieplicht) toe te passen. Gebruiker dient aan te tonen dat hij voldoet i.p.v. het wachten totdat het bevoegd gezag de vraag stelt. Dit ligt momenteel ter goedkeuring bij het bevoegd gezag.

Toezicht door gemeente
De milieu inspecteur van de gemeente, die ook toeziet op het naleven van andere milieuaspecten en F-gassen beleid, voert deze controle uit.

Meer weten?
Of wil je weten wat BS hierin voor je kan betekenen, kijk dan op onze site buildingservices.nl of mail naar marco.scholten@buildingservices.nl.

 

Share This