Informatieplicht energiebesparing

Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen (inrichtingen) om energie te besparen. In 2019 verandert deze regelgeving. Naast de bestaande energiebesparingsplicht komt er een informatieplicht voor inrichtingen die vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar verbruiken. Met de informatieplicht willen de overheid en het bedrijfsleven energiebesparing versnellen. Zo krijgt ook de CO2-reductie in Nederland een impuls.

Bekijk deze introductiefilm voor een korte uitleg over de informatieplicht.


Geldt de informatieplicht ook voor jouw bedrijf?

Verbruikt jouw inrichting per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent)? Dan valt jouw bedrijf onder het Activiteitenbesluit milieubeheer. Met het stappenplan informatieplicht energiebesparing van rvo bepaal je snel of jouw inrichting onder de informatie- en energiebesparingsplicht valt.

Wij kunnen jou helpen met het invullen van de rapportage, het uitwerken van de te nemen maatregelen en het ontwerpen en daadwerkelijk realiseren. Benieuwd wat wij voor jou en jouw bezoekers kunnen betekenen? Neem vrijblijvend contact met ons op!

Share This